Kawał Mięcha

Zarząd Kawał Mięcha Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie
informuje, że Spółka zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej

Kawał Mięcha Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61/208
01-031 Warszawa